Trusty.hr je portal koji obrađuje teme iz područja lifestylea, gastronomije i popularne kulture. Pišemo o putovanjima, restoranima, glazbi, knjigama, filmovima, kazališnim predstavama, koncertima,  sportu, tehnologiji te ljudima i događajima, nevezanim za dnevnu politiku, ali važnim za svakodnevni život. Politike se dotičemo samo u svjetonazornim pitanjima i kada je to od velike važnosti za budućnost svih nas.

Za Trusty.hr pišu novinari s velikim iskustvom stečenim u najboljim i najtiražnijim novinama i drugim medijima, ali i poznate javne osobe iz različitih područja, kojima je zajednička stručnost i ljubav prema temama o kojima pišu.

Trusty.hr je namijenjen krugu ambiciozne, zahtjevne i obrazovane publike koja dijeli slični svjetonazor i hedonističke strasti i ima ambicije uživati u životu.
Trusty.hr beskompromisno recenzira i kritički prati sve iz područja svoga interesa, ali istodobno predstavlja sve dobre inicijative i promovira nove trendove, umjetnike, proizvode i usluge. Svatko tko nudi kvalitetan proizvod ili uslugu uvijek je dobrodošao!